Δευτέρα18:30-19:30
Τετάρτη14:30-15:30
Δεξιότητα

Αγγειοπλαστική

Τ

ο χώμα, το νερό και η φωτιά είναι στοιχεία γένεσης και δημιουργίας. Μέσα από το μάθημα της αγγειοπλαστικής, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να μυηθούν στα μυστικά της τέχνης. Να παίξουν, να φτιάξουν, να διασκεδάσουν, να μάθουν. Μέσα από την ενασχόλησή τους με τον πηλό, αναπτύσσουν τη δημιουργική σκέψη, αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες και το κυριότερο αρχίζουν να καλλιεργούν την προσωπική τους ταυτότητα μέσα από μια διαδικασία ελεύθερης έκφρασης.

Από τον κυκλαδικό πολιτισμό ως τη σύγχρονη εξέλιξη και σημασία της αγγειοπλαστικής, τα παιδιά μαθαίνουν στοιχεία της καθημερινής ζωής του παρελθόντος, κατανοούν ομοιότητες και διαφορές με τη σύγχρονη εποχή, μαθαίνουν να συνεργάζονται. Και όλα αυτά κάτω από την ανάγκη τους να πιάσουν τα υλικά της γης, να παίξουν με αυτά, να λερωθούν, να δημιουργήσουν, να ανακαλύψουν.