Δευτέρα
Παρασκευή

Αναγνωστήριο

Υπό την επίβλεψη και τη βοήθεια εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, τα παιδιά μαθαίνουν να μελετούν τα καθήκοντα της επόμενης ημέρας με συγκέντρωση και μεθοδικότητα, οργανώνοντας σωστά τον χρόνο τους. Σε συνδυασμό με τις εργασίες του σχολείου, παρέχεται πλούσιο υλικό για επιπλέον εξάσκηση, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση των εννοιών που έχουν διδαχθεί. 

Καθημερινά, μετά την ολοκλήρωση των καθηκόντων τους, οι μαθητές μπαίνουν σε μία διαδικασία αυτοαξιολόγησης, ελέγχοντας και οι ίδιοι την απόδωσή τους και το βαθμό στον οποίο κατανόησαν τις έννοιες που διδάχθηκαν. Μέσα από quiz και παιχνίδια γνώσεων, το διάβασμα μετατρέπεται σε μία ευχάριστη και δημιουργική διαδικασία, από την οποία μαθαίνουν να επιμένουν, να προσπαθούν και να συνεργάζονται αρμονικά με τους συμμαθητές τους. 

Έτσι, τα παιδιά έχοντας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το σχολείο, μπορούν να συμμετέχουν σε απογευματινές εξωσχολικές δραστηριότητες καθώς και να αφιερώσουν εποικοδομητικό χρόνο στους γονείς τους.