Δευτέρα17:30-18:30
Δεξιότητα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Π

όσες πόλεις, χώρες και πολιτισμοί υπάρχουν άραγε στον πλανήτη; Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς ζουν οι άνθρωποι σε διαφορετικές γωνιές της γης; Τι γλώσσα μιλούν; Τι αξιοθέατα έχουν; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, τα ήθη και τα έθιμα τους; Ετοιμαστείτε λοιπόν γιατί η περιπέτεια και η δράση αρχίζει!


Μέσα από το μάθημα της “Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης” θα ταξιδέψουμε μαζί σε όλο τον κόσμο! Θα εντοπίζουμε στον χάρτη την χώρα που θα μελετάμε κάθε φορά, θα γνωρίζουμε την πρωτεύουσα της και τα μνημεία που την κοσμούν. Επιπλέον, θα ακούμε την γλώσσα που μιλούν, θα βλέπουμε και κατόπιν θα ζωγραφίζουμε την σημαία και τα αξιοθέατα της εκάστοτε χώρας, θα ανακαλύψουμε τις συνήθειες τους, θα γνωρίσουμε την ιστορία τους και θα προσπαθούμε κάθε φορά να βρίσκουμε ομοιότητες και διαφορές που τυχόν υπάρχουν με την δική μας χώρα και πολιτισμό.


Με την “Διαπολιτισμική εκπαίδευση” λοιπόν τα παιδιά θα μάθουν να σέβονται και να εκτιμούν την κουλτούρα, τον πολιτισμό και την διαφορετικότητα των άλλων λαών, θα αποκτήσουν γνώσεις για άλλα έθνη στο παρελθόν και στο παρόν,  και θα  καταλάβουν πως θα πρέπει να συμβιώνουμε ειρηνικά και αρμονικά γιατί δεν είμαστε μόνοι μας πάνω στον πλανήτη.