Τετάρτη18:30-19:30
Πέμπτη14:30-15:30
Δεξιότητα

Κουκλοκατασκευές

Τ

ο κουκλοθέατρο αποτελεί ένα σημαντικό μέσο ψυχαγωγίας για το παιδί. Μέσα από αυτό το θέαμα, λαμβάνει ερεθίσματα που το εμπλουτίζουν ψυχικά, συναισθηματικά, νοητικά καθώς και  γνωστικά. Οι κουκλοκατασκευές δίνουν στο παιδί τη δυνατότητα να ελευθερώσει τη φαντασία του, να συντονίζει την κινητικότητά του και να αναπτύσσει λεπτές κινήσεις. Ενισχύει τον πειραματισμό, την εξερεύνηση με το περιβάλλον και τα υλικά. Μπουκάλια, ρολά, τσόχα, υφάσματα, κουτάλες και τόσα άλλα υλικά μεταμορφώνονται στα χέρια των παιδιών, ζωντανεύουν και παίρνουν συγκεκριμένους ρόλους και προσωπικότητες στα χέρια τους.

Η κίνηση και το ζωντάνεμα της κούκλας δημιουργεί συναισθήματα έκπληξης και χαράς. Μέσα από την κούκλα το παιδί εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο, όπως αγωνίες, φοβίες, προβληματισμούς, επιθυμίες και όνειρα. Σύμφωνα με τον Τζιάνι Ροντάρι «τα παιδιά λένε στην κούκλα ό,τι δε θα μπορούσαν ποτέ να πουν στον δάσκαλο». Στις κουκλοκατασκευές λοιπόν, το παιδί βρίσκει το χώρο και το χρόνο να εκφραστεί και να δημιουργήσει , με όποιους τρόπους, υλικά και καταστάσεις αυτό το ίδιο επιθυμεί.