Πέμπτη16:30-17:30
Παρασκευή17:30-18:30
Δεξιότητα

Μουσικοκινητική

Τ

ι θα λέγατε να βιώσουμε μέσα από το σώμα μας και την κίνησή του, τους νόμους της μουσικής; Ο Carl Orff συνδυάζει το λόγο με τη μουσική και την κίνηση, το τραγούδι με τον αυτοσχεδιασμό και τη χρήση μουσικών οργάνων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διδασκαλία της μουσικοκινητικής αγωγής να γίνεται μέσα από το παιχνίδι και τη βιωματική εμπειρία τρόπος να ξεδιπλώσουν τα παιδιά τα ταλέντα τους.

Στη μουσικοκινητική αγωγή τα παιδιά μέσα από παιχνίδια και δραστηριότητες, έρχονται σε επαφή με βασικές αρχές (ρυθμός, μελωδία, τραγούδι, κίνηση, χορός), με πολύ ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Η μουσικοκινητική αγωγή επιστρατεύει το σώμα, το πνεύμα και την ψυχή. Ο συνδυασμός της μουσικής, του λόγου και της κίνησης προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες τους, έτσι ώστε να αναπτυχθούν σωματικά, γνωστικά και συναισθηματικά. Στόχοι είναι:

  • Η ανάπτυξη της αίσθησης του χώρου και του χρόνου
  • Η γνώση του σώματος
  • Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας
  • Η ανάπτυξη της ρυθμικής αντίληψης και της μουσικής μνήμης