Τρίτη16:30-17:30, 20:30-21:30
Δεξιότητα

Παιχνίδι Αγγλικών

Πόσο εύκολα και ευχάριστα μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα, την Αγγλική γλώσσα, που είναι διαφορετική από την δική μας και την μιλούν άνθρωποι που κατοικούν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εμάς; Ε λοιπόν, με το ‘’Παιχνίδι Αγγλικών’’ η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας γίνεται με εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο! Εδώ, το παιχνίδι είναι αυτό που παίζει κυρίαρχο ρόλο και όχι τα βιβλία με τις πολλές και πυκνογραμμένες σελίδες που κουράζουν τα παιδιά και μειώνουν το ενδιαφέρον τους.

Μέσα από τραγουδάκια στα Αγγλικά, παιχνίδια κρυμμένου θησαυρού με τα γράμματα της Αγγλικής αλφαβήτας, προβολή εικόνων και ταινιών μικρού μήκους, τα παιδιά θα μαθαίνουν με ευχάριστο τρόπο λέξεις και φράσεις στα Αγγλικά. Επιπλέον, ζωγραφίζοντας, κατασκευάζοντας, κόβοντας και κολλώντας τα γράμματα της Αγγλικής αλφαβήτας, τα παιδιά θα καταφέρουν να θυμούνται ευκολότερα τον τρόπο γραφής τους, θα μάθουν να σχηματίζουν λέξεις και φράσεις και θα βελτιώσουν τον γραπτό τους λόγο. Τέλος, τα παιδιά στο ‘’Παιχνίδι Αγγλικών’’ θα χωρίζονται σε ομαδούλες και κατόπιν σε ζευγαράκια προκειμένου να πραγματοποιείται μεταξύ τους διάλογος στα Αγγλικά και να εξασκήσουν με αυτόν τον τρόπο την ακοή τους, καθώς και τον προφορικό τους λόγο σχετικά με την εκφορά της Αγγλικής γλώσσας.