Τετάρτη 17:30-18:30
Δεξιότητα

Παραμύθια, Μύθοι και Μυθολογία

Μ

ια φορά κι έναν καιρό…. κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!». Έτσι αρχίζει και τελειώνει το συναρπαστικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο των παραμυθιών που σαγηνεύει μικρούς και μεγάλους!

Με το μάθημα «Παραμυθοϊστορίες» θα τρυπώνουμε μαζί με τους μικρούς μας φίλους κάθε φορά σε ένα καινούργιο παραμύθι, σε μια ξεχωριστή ιστορία, θα συζητάμε για τον τίτλο και το θέμα της Παραμυθοϊστορίας μας, για τους χαρακτήρες, τους ρόλους και τα συναισθήματα των ηρώων που πρωταγωνιστούν, καθώς και για το τι θα έκαναν τα ίδια τα παιδιά αν βρίσκονταν στην θέση των ηρώων αυτών!

Επιπλέον, θα προσπαθούμε όλοι μαζί, σαν ομάδα, να σκεφτούμε ποιο είναι το μήνυμα που θέλει κάθε φορά να μας περάσει η Παραμυθοϊστορία μας και με ποιον τρόπο αυτό θα μας βοηθήσει στην μετέπειτα ζωή και εξέλιξη μας.

Με τις «Παραμυθοϊστορίες» λοιπόν, τα παιδιά θα εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους, θα βελτιώσουν τον προφορικό τους λόγο και θα διευρύνουν την φαντασία τους, θα μάθουν να εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους.

Πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι θα ενισχυθεί η συγκέντρωση και η μνήμη τους, καθώς κατά την διάρκεια αφήγησης της Παραμυθοϊστορίας, τα παιδιά θα παρακολουθούν με προσοχή την εξέλιξη της και πολλές φορές θα εκφράζουν απορίες που θα τους δημιουργούνται.