Πέμπτη17:30 - 21:30

Ρομποτική

Το πρόγραμμα Εκπαιδευτική ρομποτική με LEGO  είναι σχεδιασμένο για τα παιδιά όλων των ηλικιών. Μέσα από την ομάδα και τη σωστή καθοδήγηση του εκπαιδευτή, οι “μικροί ερευνητές” ανακαλύπτουν τον συναρπαστικό κόσμο της ρομποτικής και του προγραμματισμού. Με απλά και ομαδικά παιχνίδια, ταξιδεύουν στις λειτουργίες του πολύπλοκου ρομπότ και απαλευθερώνουν τη δημιουργικότητά τους, ενώ κατανοούν εμπειρικά τις έννοιες των αρχών του προγραμματισμού.

Μέσα από τις ρομποτικές κατασκευές που τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν, προσεγγίζονται οι απαραίτητες δεξιότητες των επιστημών της Μηχανικής, της Τεχνολογίας και των Μαθηματικών. Μέσα από την πρακτική πλέον προσέγγιση των παραπάνω, οι μαθητές προσεγγίζουν έννοιες απαραίτητες για το μέλλον τους.

Κάθε παιχνίδι αποτελεί προϊόν της αλγοοριθμικής σκέψης που αναπτύσσουν τα παιδιά. Οπτικοποιώντας αφηρημένες έννοιες του προγραμματισμού και εμπλεκόμενα ενεργά σε εισαγωγικές έννοιες ψηφιακής σχεδίασης, οι μαθητές, αναπτύσσουν τους αισθητήρες δεξιοτήτων τους και συμφιλιώνονται με πολύπλοκα προγραμματιστικά προβλήματα.