Τρίτη19:30 - 20:30
Πέμπτη19:30 - 20:30
Παρασκευή17:30 - 18:30
Δεξιότητα

LEGO Κατασκευές

Τ

α παραμύθια και οι ιστορίες είναι αγαπημένα όλων των παιδιών, και είναι πολλές οι φορές που έχουν φανταστεί τον εαυτό τους στη θέση του συγγραφέα ή του ήρωα. Τα  παραμύθια  ανταποκρίνονται  στις πιο  βαθιές  ανησυχίες, στους φόβους, στα απωθημένα και στις επιθυμίες των παιδιών. Γι αυτό είναι διαχρονικά. Η αφήγηση, η δημιουργία ιστοριών είναι ανάγκη, είναι το μέσο που διαθέτουμε για την κατανόηση του κόσμου.


Στη δημιουργική γραφή τα παιδιά αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους, καλλιεργούν τη φαντασία τους και εξοικειώνονται με τη λογοτεχνική γραφή. Ποιος είναι ο συγγραφέας? Ποιοι είναι οι ήρωες? Πώς θα ήταν η ιστορία αν αλλάζαμε κάποια στοιχεία της? Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια δική μου ιστορια? Τι χρειάζομαι? Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά καλλιεργούν τη γλωσσική τους έκφραση, αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη με απώτερο σκοπό να ξεφύγουν από τη συνηθισμένη παραγωγή γραπτού λόγου. Η δημιουργική γραφή βασίζεται στην αρχή, πως ο καθένας από εμάς είναι εν δυνάμει συγγραφέας με το δικό του τρόπο.